Privacybeleid conform AVG
laatst bijgewerkt datum: 30/04/2018

ImagineDis/MotionPictureArt.com (‘wij‘, ‘ ons‘, of ‘onze‘) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) is om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens in de hele Europese Unie gelijk te maken. Met persoonlijke gegevens worden elke soort informatie over een persoon bedoeld die tot identificatie van deze persoon kan leiden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van ImagineDis/MotionPictureArt.com. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Wij raden u verder aan dit privacybeleid op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
ImagineDis/MotionPictureArt.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als u vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
ImagineDis/MotionPictureArt.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Dit privacybeleid geldt niet voor de handelingen van derden waarvan wij geen eigenaar zijn, controle over hebben of beheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites, services, applicaties of bedrijven van derden (‘services van derden’). We proberen samen te werken met services van derden die het respect voor uw privacy met ons delen, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de content of het privacybeleid van de services van derden. Wij raden u aan om het privacybeleid van alle services van derden die u gebruikt, zorgvuldig door te nemen.
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

ImagineDis/MotionPictureArt.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– ImagineDis/MotionPictureArt.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Webwinkelsoftware en Webhosting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress/WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor A2Hosting.

WordPress/WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress/WooCommerce. WordPress/WooCommerce heeft geen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wel kunnen zij en partijen die softwareonderdelen leveren metagegevens verzamelen over het gebruik van de software. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
U bent niet verplicht een online account/profiel aan te maken om van onze websites/diensten gebruik te kunnen maken. Uw accountgegevens worden beschermd met een wachtwoord voor uw privacy en veiligheid. In de toekomst voegen wij mogelijk aanvullende beveiligingsfuncties toe zoals multi-factor authenticatie. Voorkom ongeautoriseerde toegang tot uw account en gegevens door middel van een uniek, veilig en beschermd wachtwoord en beperk gebruik van uw computer en browser door anderen door u af te melden bij uw account zodra u klaar bent.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van A2Hosting. A2Hosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. A2Hosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. A2Hosting is op grond van de overeenkomst met ImagineDis/MotionPictureArt.com tot geheimhouding verplicht, tenzij de overheid een wettig verzoek hiertoe indient.

E-mail en mailinglijsten

E-mailcommunicatie met ons
Als onderdeel van onze services ontvangt u soms e-mails en andere communicatie van ons. Administratieve communicaties met betrekking tot uw account (bv. voor het herstellen van uw account of het opnieuw instellen van uw wachtwoord) worden gezien als onderdeel van de services en uw account en u kunt u hiervoor niet afmelden. We kunnen u ook andere e-mails toesturen waarvoor u zich kunt afmelden via de accountinstellingen of door gebruik te maken van de afmeldingslink in de e-mails zelf.
Let op: Wij zullen u nooit een e-mail sturen waarin wij u vragen om uw wachtwoord of andere accountgegevens. Als u een e-mail ontvangt waarin dit wel wordt gevraagd, stuur deze dan door naar ons.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde/algemene gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

A2Hosting
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van A2Hosting. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. A2Hosting heeft geen toegang tot ons postvak en behandelt al ons e-mailverkeer vertrouwelijk, tenzij de overheid een wettig verzoek hiertoe indient.

Payment processors/Betalingsverwerkers

Financiële gegevens
Wij verzamelen en/of verwerken financiële gegevens verzamelen, zoals gegevens over uw betaalmethode. Wij vragen om deze gegevens wanneer u producten/services wilt afnemen. Wij slaan deze financiële gegevens echter niet op; zulke gegevens worden opgeslagen door onze betalingsverwerker en gebruik en opslag van deze gegevens zijn onderhevig aan de toepasbare servicevoorwaarden en het privacybeleid van de betalingsverwerker (de betalingsverwerker kan ook andere voorwaarden hebben. U bent verantwoordelijk voor het lokaliseren en doornemen van zulke voorwaarden, indien van toepassing).
Uw gegevens worden niet gedeeld met een betalingsverwerker als u kiest voor een optie zoals contant betalen bij afhalen of het verschuldigde bedrag zelf per bank overmaken.
Wij ontvangen bepaalde gegevens van onze betalingsverwerker zoals uniek tokens/codes (Unique payment identifier en Payment provider identifier) die wij aan uw account kunnen koppelen, zodat u bij (volgende) aankopen gebruik kunt maken van gegevens die opgeslagen zijn door onze betalingsverwerker en in bepaalde gevallen ook andere informatie, zodat wij frauduleuze transacties en identiteitsdiefstal kunnen voorkomen.

Mollie, PayPal, SiSow, Stripe en ABN/Amro
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Mollie, PayPal, SiSow, Stripe en ABN/Amro. Zij gebruiken hiervoor cookies en/of verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze platformen behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op onderdelen van de betalingsplatformen hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL, DHL, GLS, DPD, UPS, BPost, Parcel International, MyParcel en Parcel.nl
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL, DHL, GLS, DPD, UPS, BPost, Parcel International, MyParcel en Parcel.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en soms uw telefoonnummer met hen delen. De bezorgdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een van deze partijen onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens
ook aan deze onderaannemers ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

EasyAdmin/Administratiekantoor
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van EasyAdmin en een administratiekantoor. Wij delen uw gegevens niet met EasyAdmin. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld met ons administratiekantoor ten behoeve van het kunnen opzetten, uitvoeren en controleren van onze  administratie en boekhouding.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Ons administratiekantoor is tot geheimhouding verplicht, zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en niet voor andere doeleinden gebruiken dan hier beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com, Marktplaats.nl, eBay, Ad4Free, Facebook.com, Speurders.nl, MarktPlaza.nl, TweedeHands.nl en eBid
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via de platformen van onder andere Bol.com, Marktplaats.nl, eBay, Ad4Free, Facebook.com, Speurders.nl, MarktPlaza.nl, TweedeHands.nl en eBid. Als u via deze platformen een bestelling plaatst dan delen zij uw bestel- en/of persoonsgegevens met ons. Het kan zo zijn dat deze platformen cookies gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. ImagineDis/MotionPictureArt.com is niet verantwoordelijk voor de privacy waarborgen of de inhoud van deze andere websites.
Deze website kan fora, message boards, sociale media, reviews/recensies en/of aangepaste FAQ’s beschikbaar stellen aan haar gebruikers/bezoekers. Wees ervan bewust dat informatie die u hierin publiekelijk deelt, inzichtelijk is voor derden en dat u voorzichtig om dient te gaan met privacygevoelige informatie of persoonlijke mening(en). Wij behouden het recht uw bijdragen niet/deels/aangepast te publiceren.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Wij verzamelen gegevens over uw locatie en slaan deze op. Dit gebeurt door het omzetten van uw IP-adres in een geolocatie, waarbij we ongeveer weten waar u zich bevindt. Deze locatiegegevens gebruiken wij om frauduleuze transacties en identiteitsdiefstal te kunnen voorkomen.
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ImagineDis/MotionPictureArt.com) tussen zit.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan ImagineDis/MotionPictureArt.com op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens en bijbehorende communicatie minimaal 7 jaren offline te bewaren. Na 7 jaar worden deze gegevens geanonimiseerd en uitsluitend nog gebruikt voor statistische en informatieve doeleinden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw eventueel vrijwillig aangemaakte online profiel/account kan op elk gewenst moment gesloten/verwijderd worden. Al uw online persoonsgegevens, inclusief account en eventuele communicatie, worden na 30 dagen door ons verwijderd om datalekken te voorkomen. Tot die 30 dagen kunt u deze gegevens eventueel nog inzien en/of gebruiken om bijvoorbeeld een retour aan te vragen.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene en woonachtige in de EU bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ImagineDis/MotionPictureArt.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indienen via e-mail of per post.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan of als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee of na te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Wanneer onnodige herhaalde of hinderlijke verzoeken worden gedaan door dezelfde persoon, zullen we een redelijke vergoeding tussen 10 en 25 euro berekenen op basis van de tijd en/of complexiteit per verzoek.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U heeft toegang tot het merendeel van uw gegevens door in te loggen bij uw account. Als u aanvullende toegang nodig heeft, of als u geen account heeft, neem dan contact op met ons voor een kopie van uw gegevens. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie of andere methode/wijze waaronder/waarop wij deze gegevens hebben opgeslagen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Rectificatierecht (Herstellen, verwijderen)
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen of wissen. Het laatste wordt ook wel het recht op gegevenswissing genoemd. U kunt een groot gedeelte van uw gegevens herstellen of verwijderen door in te loggen bij uw account. Neem contact met ons op als dit niet lukt of als u geen account heeft. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een groot gedeelte van uw gegevens herstellen, beperken of verwijderen door in te loggen bij uw account. Neem contact met ons op als het niet lukt of als u geen account heeft. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
In moeilijke gevallen mogen wij de termijn verlengen tot drie maanden, zolang wij u of een derde partij hiervan op de hoogte brengen.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ImagineDis/MotionPictureArt.com. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Als u uw toestemming voor het gebruik of delen van uw gegevens voor doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid intrekt/veranderd, heeft u mogelijk geen toegang meer tot alle (of delen van) onze services, en zijn wij mogelijk niet meer in staat om u alle (of delen) van de services onder dit privacybeleid en onze algemene voorwaarden aan u te verstrekken. In bepaalde gevallen kunnen wij het verwerken van uw gegevens continueren nadat u uw toestemming heeft ingetrokken/veranderd, maar alleen als wij daar een legale/wettelijke basis voor hebben of wanneer uw intrekking van toestemming/wijziging alleen op bepaalde verwerkingsactiviteiten van toepassing was. Zo mogen wij bijvoorbeeld gegevens behouden wanneer wij daarvoor een wettelijke verplichting hebben.

Klachten
Onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft, heeft u ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. U kunt hier uw lokale toezichthoudende autoriteit vinden. Consumenten uit Nederland kunnen ook de volgende link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ImagineDis/MotionPictureArt.com gebruikt alleen technische en functionele cookies en uw IP-adres om u te herkennen en helpen bij een bezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies stellen u in staat om gegevens (inlog, winkelwagen etc.) op te slaan en ons om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website/diensten en deze te verbeteren/aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij MotionPictureArt.com geen cookies ontvangt. Let Op! Hierdoor kan het mogelijk zijn dat onze website niet naar behoren zal functioneren. Uw IP-adres kan ook gebruikt worden om problemen met de server te achterhalen en/of de website te beheren.
Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan:
ChromeFirefoxInternet ExplorerSafariOpera

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, wij raden u aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Om te zien wanneer het privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, verwijzen wij u naar de ‘laatst bijgewerkt’ datum. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail en/of kennisgeving op een duidelijk zichtbare plek op de hoogte.

De Data Protection Officer (DPO) / Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Imaginedis/MotionPictureArt is de ondernemer, mevrouw A. Kassing.
Contactgegevens

Identiteit van de ondernemer